BABAJIEVO UČENJE

Babajievo učenje

Babaji nije podučavao nikoju posebnu religiju već je svakog upućivao da se drži vlastite. On je jednostavno podučavao vjekovnu – izvornu religiju, Sanatan Dharmu.

 

Učenje Shri Babajia može se sažeti u tri koncepta – SATYA (Istina) – SARALATA (Jednostavnost) – PREMA (Ljubav). Sve u životu treba biti obilježeno istinom, jednostavnošću i ljubavlju. Koncept je objasnio na sljedeći način:

ISTINA “Bog je istina. Istina je najvažnija i ništa u Svemiru nije važnije od nje. Ona se može doseći stalnom kontrolom uma i svih nepotrebnih i pogrešnih misli. Istina je unutar uma. Jakom koncentracijom na Božje Ime čovjek će konačno postići stanje tišine i ispražnjenosti, iza kojeg se može realizirati (ostvariti) Boga. Da bi se to postiglo, nužno je dovesti um u stanje potpunog mira i tišine.

JEDNOSTAVNOST je svijest o relativnosti i nepostojanosti materijalne kreacije, te svijest o višem životu – duhovnom, božanskom životu i Svjetlosti. Može se prakticirati u svakodnevnom životu – načinu prehrane, odijevanja, stanovanja i uopće življenja.

LJUBAV “Ljubav je Bog i Bog je ljubav.” Gospod stalno poziva sva stvorenja da se sjedine s Njim, Božanskom sviješću. Trebamo shvatiti da smo svi mi dio te zajedničke svijesti. Ljubav je svijest o ovom jedinstvu. Tu nema mjesta agresivnim osjećanjima. “Svi mi trebamo voljeti i služiti jedni druge, kao što volite i služite mene. Svi smo jedno.”

 

Metode koje je Shri Babaji naučavao mogu se sažeti u BHAKTI YOGU (obožavanje, posvećenost i molitva), KARMA YOGU (obožavanje i pročišćavanje putem rada), te MEDITACIJU.

BHAKTI YOGA je najvažnija praksa. To je najučinkovitija metoda za susretanje s Božanskim. “Kada se čovjek u potpunosti preda Božanskom, on se odriče posljedica i dobrih i loših djela. Dakle, prakticirajte ovu predanost.” (Bhagavad Gita, II, 50) Bogoštovlje je također bitni dio procesa priprave i pročišćenja srca, koji ide ka dosezanju, ostvarenju Boga, iznad imena i oblika. “Možete me upoznati samo kroz ljubav – božansku ljubav, ljubav prema Bogu bez sebičnih ciljeva.”

KARMA YOGA Na kraju svakog doba (yugekarma yoga postaje jedini način oslobođenja čovjeka. Rad je moćan način pročišćenja tijela i uma, te put pokoravanja sebičnosti i lijenosti. “Lijenost je danas na svijetu najveći neprijatelj,” rekao je Shri Babaji. Rad je obožavanje i to onda kada je uz svoje plodove i rezultate ponuđen Bogu. Služenje drugima čovjekova je najvažnija dužnost. Biti uistinu sposoban služiti drugima najveći je uspjeh.

MEDITACIJA je poseban oblik koncentracije koji se može naučiti samo putem inicijacije. To je završno učenje. Shri Babaji daje inicijaciju tek nakon višegodišnje priprave i pročišćenja. Drevna i tajna učenja koja je Gospod Shiva dao svijetu za dosizanje Božanske Istine, Babaji je vrlo rijetko i teško iznosio. U sadašnjoj kali yugigotovo nitko nije u stanju postati klasični yogi ili obavljati preporučene meditacijske prakse. Glavni je put ovog doba rad i posvećenost, uz stalno prisjećanje Gospodovog Imena – OM NAMAHA SHIVAYA – u svakodnevnom životu.

KARMA je osnovna ideja u Babajievom učenju. Ona predstavlja neizbježan zakon uzroka i posljedice, pomoću kojeg sva bića ubiru plodove svog djelovanja i mišljenja. Isus je zakon karme objasnio riječima “Kako siješ, teko ćeš i žeti.” Zakon karmeprožima cjelokpuno područje iskustva. Karma stupa u akciju čim dođe do kretnje unutar uma. Da bi zaustavili njeno djelovanje, moramo dovesti um u stanje tišine i ispražnjenosti, čime onda postaje moguće spoznati Boga. Samo yogi zna kako da to učini. U suprotnom, čovjek stvara karmu onoliko dugo koliko i diše. Nitko ne može zaustaviti djelovanje, čak ni na jednu minutu. Međutim, potrebno je da naučimo kako svaku djelatnost posvetiti Bogu.

REINKARNACIJA se može opisati kao proširenje i posljedica zakona karme. Rađamo se ponovno da bi ispunili karmu i ubrali plodove (dobre ili loše) naše prošle karme. Najveći je cilj oslobođenje (mukti) od karme i besmrtnost. Kako da to ostvarimo uči nasavatar ili guru (učitelj), koji to može činiti putem primjera. Shri Babaji je rekao: “Došao sam osloboditi svakoga od vas. Došao sam dati Svjetlost.”

MANTRA “Sve dolazi iz uma i sve je stvoreno iz uma. Kontrola uma je najviša praksa.”Čovjek mora naučiti ne stvarati maštarije o budućnosti i zaboraviti prošle i stare navike. On mora učiti kako koncentrirati um isključivo na Božansko, ovdje i sada. Najučinkovitiji način usmjeravanja uma ka Bogu stalno je ponavljanje Njegova Imena u obliku mantre. Um se može pročistiti samo putem jape (ponavljanja mantre). To je jedini lijek za bolest uma. Osoba koja okreće svoj um prema Bogu, ponavljanjem mantre zaustaviti će ili smanjiti težnju uma da bude stalno zabrinut, planira, sanjari ili da bude u sličnim stanjima neučinkovite i nemirne aktivnosti. Kad je um stalno usredotočen na Boga, sve potrebno dolazi spontano, a važni zadaci brzo se i lako riješavaju.

MAHAMANTRA (vrhovna mantra) dana čovječanstvu od Boga, glasi OM NAMAHA SHIVAYA. “Želim da sve riječi nestanu iz ovog svijeta osim ove tri – OM NAMAHASHIVAYAKada se pojavila Shakti (Iskonska Energija), prva mantra koju su izgovorilanjezina sveta usta bila je OM NAMAHA SHIVAYA.” Ona se može dati svima (za razliku od drugih mantri, koje se daju učenicima individualno od strane gurua, kada gurusmatra da je učenik spreman za posebnu mantru). Njezina djelotvornost je neograničena. Ona ispunjava sve zemaljske zahtjeve i može pružiti najveću moguću sreću (Shiva Purana). Slova i slogovi mantre u skladu su s kozmičkim silama, kao i s tjelesnim organima. Izgovaranjem (tih) riječi usmjeruju se vibracije, što se odražava na ove sile i organe. Ukoliko mantra sadrži Božansko Ime, kao što je slučaj kod mantreOM NAMAHA SHIVAYA, snaga ovog Bića se aktivira. Shiva u Kailasha Samhiti kaže: “Ja sam Gospod iznad svega… Ja sam Shiva koji je u svemu, a koji se također nalazi u jednom jedinom slogu, u mantri OM, koja je zvuk ovog svemira.”

Postoje mnogi prijevodi mantre OM NAMAHA SHIVAYA. Neki od njih glase: “Predajem se Bogu,” “Pokoravam se Bogu,” “Uzimam utočište u Bogu.” Shri Babaji je rekao da je Ime Gospoda poput nektara, te ga stoga treba stalno ponavljati. Snaga ove mantre je neograničena – veća od nuklearnog oružja.

PJEVANJE je još jedan način ponavljanja mantri i to u obliku pjesama koje ih sadrže. Pjevanje pročišćava atmosferu.